Stopy historie

Život v Plzni v průběhu staletí

Katedrála svatého Bartoloměje

Stavba gotické katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí započala po roce 1342. Podobu, kterou známe dnes, získal kostel v 16. století. Od roku 1835 se chrám pyšní nejvyšší kostelní věží na území dnešní České republiky. V roce 1993 se kostel stal katedrálou.

Kterak velbloud do Plzně přišel

Za husitských válek byla Plzeň, která stála na straně císaře Zikmunda, dvakrát obléhána. Na přelomu let 1433-34 se husité pokusili Plzeň vyhladovět. Nejen, že se jim to nepodařilo, ale při jednom z výpadů Plzeňští navíc husitům ukořistili vzácného velblouda. Proto je velbloud i na znaku města Plzně.

První tiskárna knih v Království českém

Vynález knihtisku v 15. století byl revoluční změnou, srovnatelnou s dnešním internetem. Bohatá renesanční Plzeň přála umění i vědě, a tak nebylo náhodou, že se sídlem vůbec první tiskárny v Čechách stala právě ona.

Hlavním městem Svaté říše římské

V letech 1597-1599 řádil v Čechách – nikoli poprvé a nikoli naposled – mor. Denně jen v Praze umíraly desítky lidí, což přimělo císaře Rudolfa II., aby se i se svým dvorem uchýlil do bezpečí. Rozhodl se přestěhovat do Plzně, která se tak dočasně stala hlavním městem Svaté říše římské.

Albrecht z Valdštejna v Plzni

Český šlechtic Albrecht z Valdštejna byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců bojujících na straně císaře Ferdinanda II. během třicetileté války. Ta zuřila v Evropě mezi protestanty a katolíky v letech 1618-1648. S císařem se však několikrát nepohodl, a tak roku 1633 odjel do Plzně, aby zde proti němu přichystal vzpouru.

Morový sloup na plzeňském náměstí

Na přelomu let 1679 a 1680 přišel do Čech z Vídně mor, kterému jen v Praze podlehlo 12 tisíc lidí, tedy asi třetina obyvatel hlavního města. V Plzni udeřil v roce 1680, avšak ještě v témže roce vymizel. Vděční Plzeňané, kteří se jinak tehdy módní barokní architektuře spíše bránili, proto nechali v severozápadní části náměstí vztyčit morový sloup.

Bedřich Smetana v Plzni

Jeden z nejslavnějších českých hudebních skladatelů, Bedřich Smetana, studoval v letech 1840-1843 na gymnáziu v Plzni. Teprve po dokončení studií odešel do Prahy, aby se věnoval – již naplno – hudbě.

Historie plzeňských Židů

V Plzni žili Židé s Čechy a Němci již od středověku – pravděpodobně od založení města Nový Plzeň – a významně přispěli k jejímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Toto soužití tragicky skončilo v období 2. světové války, kdy byli plzeňští Židé odvezeni do vyhlazovacích táborů a tam zavražděni.

Osvobození Plzně

Když se na jaře roku 1945 blížil konec války a k Plzni se přiblížila americká armáda, město povstalo proti německým okupantům. Ti se však nehodlali vzdát a připravili se na tvrdý odpor. Plzeňané proto požádali americké jednotky, aby jim přispěchaly na pomoc. 6. května 1945 ráno dorazili do Plzně vojáci 3. americké armády generála Pattona.

Sametová revoluce v Plzni

Komunisté, kteří se v Československu zmocnili vlády v roce 1948, vládli stejně bezohledně jako nacisté. Plzeňané proti nim neúspěšně povstali již v roce 1953 v souvislosti s měnovou reformou. I díky vojenské okupaci Československa sovětským Ruskem a jeho spojenci v roce 1968 se komunisté udrželi u moci až do sametové revoluce v listopadu 1989.

Skip to content