Stopy historie

O projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření digitálních vzdělávacích zdrojů a aktivit pro žáky 4. – 5. ročníků ZŠ v kulturní oblasti a dějinách každodennosti. Na tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů spolupracují zástupci formálního i neformálního vzdělávání v součinnosti s kulturními a paměťovými institucemi s využitím primárních zdrojů Archivu města Plzně. Cílem je rozvoj  digitální gramotnosti žáků a posílení aktivizačních vzdělávacích metod prostřednictvím studijních materiálů s multimediálním a interaktivním obsahem.

Digitální stopy regionální historie
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012320

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Na projektu spolupracují:

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni

Archiv města Plzně

Kontaktní osoby a realizační tým projektu:


PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

lrohlik@rek.zcu.cz

Mgr. Jan Topinka

topinka@rek.zcu.cz

Bc. Tomáš Pruner

tpruner@rek.zcu.cz


PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

mbreitfe@khi.zcu.cz

Mgr. Zlata Hokrová, Ph.D.

hokrova@rek.zcu.cz

Maryia R. Bazlová

rufinabazlova@gmail.com

Skip to content