Stopy historie

Historie plzeňských Židů

Historie plzeňských Židů

V Plzni žili Židé s Čechy a Němci již od středověku – pravděpodobně od založení města Nový Plzeň – a významně přispěli k jejímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Ve středověku vynikali jako výborní obchodníci a bankéři, v 19. a 20. století jako významní průmyslníci i drobní podnikatelé a obchodníci. Židé také výrazně obohatili plzeňskou architekturu. Díky nim má Plzeň nejen třetí největší synagogu na světě, ale může se také pyšnit osmi dochovanými interiéry bytů z třicátých let 20. století, které zde pro bohaté židovské obchodníky vyprojektoval a postavil světoznámý architekt Adolf Loos.

Osud plzeňských Židů se naplnil během druhé světové války, kdy byli nejprve vyvezeni třemi transporty do terezínského ghetta a poté do vyhlazovacích táborů. Naprostá většina (92%) plzeňských Židů přišla v těchto táborech o život. Do Plzně se jich vrátilo jen 209. Část těch, kteří přežili, prchla před komunistickým terorem po roce 1948 či před sovětskou okupací v roce 1968. Dnešní plzeňská Židovská obec má jen asi 25 aktivních členů.

Poslechněte si text jako audionahrávku

Aktivity pro chytré hlavy:

Přiřaďte, co k sobě patří. Vybraná slova přetáhněte myší k odpovídajícím definicím.

Doplňte do následujícího textu chybějící slova a seznamte se jeho prostřednictvím s historií plzeňských Židů.

Četli jste pozorně? Pak už o plzeňských Židech ledacos víte, a následující kvíz pro vás tím pádem bude hračka.

Pojďte s námi na prohlídku Staré a Velké synagogy. Do Staré synagogy můžete nahlédnout zde a tady se o ní dozvíte více informací. Virtuální prohlídku Velké synagogy lze absolvovat zde. K čemu vlastně slouží synagogy? Spojuje něco judaismus (židovské náboženství) s křesťanstvím?

Zde si můžete ověřit svou odpověď.

Vydejte se prostřednictvím vzpomínek pamětníků do minulosti a získejte více informací o transportu plzeňských Židů za 2. světové války. Vzpomínky včetně dobových fotografií najdete zde.

Zjistěte, co jsou Stolpersteine a pokuste se některý z nich najít. V Plzni se s nimi můžete setkat na těchto místech:

Ehrlichovi – Bendova 53 kameny
Steinovi – Klatovská 834 kameny
Brummelovi – Klatovská 1403 kameny
Fantovi – Rooseveltova 3, sady Pětatřicátníků 63 kameny
Löbnerovi – Schwarzova 502 kameny
Gustav Reichner – Bendova 51 kámen
Rudolf Kussi – Americká 61 kámen
Adelovi – Americká 93 kameny
Růžena Vesecká – Prokopova 151 kámen
Pikovi – Rubešova 103 kameny
Arnoštka Adelová – Tovární 61 kámen
Penížkovi – Z. Wintra 193 kameny
Jiří Freund – Žižkova 291 kámen
Kohnovi – Koperníkova 434 kameny
Löwovi – Sedláčkova 192 kameny
MUDr. Max Winterstein – Goethova 101 kámen
Otto Eisenschiml – Havlíčkova 241 kámen
Bondyovi – Havlíčkova 243 kameny
Kohnovi – Koperníkova 123 kameny
Burgovi – Skrétova 32 kameny
Hedvika Hermannová – Nerudova 191 kámen
Naschauerovi – Nerudova 192 kameny
Saxlovi – Nerudova 192 kameny
JUDr. Adolf Rudnik – Nerudova 191 kámen
Emil Glaser – Nerudova 191 kámen
MUDr. Ervín Glaser – Riegrova 51 kámen
Ing. Hanuš Mühlstein – B. Smetany 41 kámen
Richard Hasterlík – Jungmannova 91 kámen
Fischlovi – Husova 362 kameny

Zdroj: www.plzen.eu

Zjistili jste, co jsou Stolpersteine? Zde si můžete ověřit svou odpověď.

Skip to content