Stopy historie

Katedrála svatého Bartoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje

Dominantou každého středověkého města byl kostel s věžemi či s věží. Ani Plzeň nebyla výjimkou. Stavba gotické katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí započala po roce 1342. Trvala několik staletí, což však neznamená, že kostel nesloužil svému účelu. Podobu, kterou známe dnes, získal chrám v 16. století. V roce 1835 byla dokončena věž, která je dodnes nejvyšší kostelní věží na území České republiky. V roce 1993, kdy bylo ustaveno plzeňské biskupství, se kostel stal katedrálou.

Ve středověké Plzni však nestál jen farní kostel svatého Bartoloměje. Protože Plzeň byla sídlem klášterů, měla i kostely klášterní. Kláštery tehdy stály u městských hradeb a byly součástí opevnění. Věže jejich kostelů tedy mohly dobře posloužit i při obraně města.

Ještě před započetím stavby kostela sv. Bartoloměje stál v Plzni kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patřil řádu františkánů. Jeho presbyterium je jednou z nejstarších dochovaných plzeňských staveb. Ve dvacátých letech 14. století byl postaven ještě kostel svaté Máří Magdalény na Pražském předměstí (dům U zvonu). Další kostel se nacházel v místě dnešního krajského soudu, kde stával dominikánský klášter (ten byl zrušen císařem Josefem II. v roce 1785). Jednalo se o klášterní kostel svatého Ducha, který byl postaven již v roce 1316, ale vzhledem k jeho rozměrům šlo spíše o kapli. V 15. století byl proto v areálu kláštera postaven nový kostel, který byl zasvěcený svaté Markétě.

Poslechněte si text jako audionahrávku

Aktivity pro chytré hlavy:

Složte puzzle. Jednotlivými dílky můžete posouvat myší. Kdo jsou postavy, přes jejichž hlavy se díváme na katedrálu, a jak souvisejí s Plzní?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi.


Poslechněte si píseň Plzeňská věž převyšuje kopce a zazpívejte si ji s námi. Jaký příběh písnička vypráví? O jaké věži je v ní řeč a jak je ve skutečnosti tato věž vysoká?

Text písně

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi.


Přečtěte si text o katedrále svatého Bartoloměje a otestujte své znalosti v krátkém kvízu.

Zde klikněte pro zobrazení textu.


Vydejte se s námi na virtuální prohlídku katedrály svatého Bartoloměje. Můžete si jejím prostřednictvím nejen prohlédnout interiér katedrály, ale dokonce vystoupat na věž a rozhlédnout se po Plzni a okolí. Prohlídka je pro vás připravena zde.

Budete-li se při procházce kolem katedrály svatého Bartoloměje pozorně dívat, jistě vám neuniknout tyto dvě zajímavosti. Kde se nacházejí a jaký je jejich význam?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi.


Skip to content