Stopy historie

Hlavním městem Svaté říše římské

Hlavním městem Svaté říše římské

V letech 1597-1599 řádil v Čechách – nikoli poprvé a nikoli naposled – mor. Denně jen v Praze umíraly desítky lidí, což přimělo císaře Rudolfa II., aby se i se svým dvorem uchýlil do bezpečí. Rozhodl se přestěhovat do Plzně, která se tak dočasně stala hlavním městem Svaté říše římské, tedy mnohonárodnostního křesťanského uskupení, jež tehdy zahrnovalo české země, většinu zemí německých a rakouských, Belgii, Nizozemí, Lucembursko, ale i části Itálie a Švýcarska.

Do Plzně se za císařem postupně nastěhovala spousta úředníků, lokajů i dalšího personálu, vojáky nevyjímaje. Přestože Plzeň patřila k velkým českým městům, byl pro ni nápor několika set dvořanů téměř neúnosný. A když do města navíc začaly přijíždět návštěvy z ciziny i z českých zemí, protože se po několika týdnech ukázalo, že císařský dvůr v dohledné době z Plzně neodjede, bylo ve městě místa ještě méně. Císaři se v Plzni zřejmě zalíbilo, protože ačkoli mor v Praze ustal již v lednu roku 1600, zůstal císař – k nelibosti mnoha dvořanů i úředníků – ve svém domě na plzeňském náměstí až do června.

Poslechněte si text jako audionahrávku

Aktivity pro chytré hlavy:

Kde se nachází dům, v němž bydlel císař Rudolf II. během svého pobytu v Plzni? Zjistěte jeho dnešní číslo popisné. K jakému účelu tento dům nyní slouží?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Za okamžik se přeneseme na dvůr císaře Rudolfa II. a seznámíme se s alchymisty, astrology i astronomy, kteří zde působili. Kdo byli tito lidé a čím se zabývali? Pokuste se tyto pojmy vysvětlit.

Zde klikněte pro ověření odpovědi

S prací alchymistů, astrologů a astronomů souvisí řada na první pohled složitých termínů. Setkáme se s nimi i v textu níže. Pokuste se některé z nich vysvětlit. Pomocí přetažení myší přiřaďte, co k sobě patří.

Poslechněte si vyprávění o tajemném světě alchymie na dvoře Rudolfa II. a dávejte při tom dobrý pozor. Informace z textu se vám budou hodit při plnění dalšího úkolu.

Transkripce textu

Co si pamatujete z textu, který jste právě slyšeli? Ověřte své znalosti v následujícím kvízu:

Přečtěte si pověst o plzeňských alchymistech. Co se pokoušeli vyrobit a nakolik byli úspěšní? Text pověsti naleznete zde.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Už víte, že alchymisté se ve svých laboratořích snažili vyrobit nejroztodivnější substance. Dalo by se říci, že některé jejich pokusy přitom hraničily až s magií. Pojďme si na chvíli zahrát na alchymisty a pokusit se vyrobit to, oč naši předchůdci usilovali.

Zlato

Výroba zlata byla pro alchymisty velkým tématem. Vždyť kdo by dokázal vyrobit zlato, mohl by se stát nejbohatším a nejmocnějším člověkem na světě! Podívejte se na video a posuďte sami, jak se nám vydařil pokus o výrobu zlata. Co se to v závěru blýská ve zkumavce? Odpověď si můžete ověřit pod videem.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Alkahest

Kromě zlata se řada alchymistů pokoušela vyrobit také univerzální rozpouštědlo, tzv. alkahest. My jsme se vydali v jejich stopách. Podívejte se, jak dopadl náš experiment, a řekněte, zda se nám podařilo vyrobit látku, která dokáže rozpustit cokoliv. Pod videem se dozvíte, jestli jste odpověděli správně.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Palingeneze

Pod pojmem “palingeneze” se skrývá snaha o znovuoživení mrtvého organismu z jeho popela. Pokusy tohoto druhu už hraničí s magií. Chcete vědět, jak se tento experiment vydařil nám? Podívejte se na video. A pokud budete dávat dobrý pozor, jistě pro vás nebude problém odpovědět na následující otázku: Které chemikálie je vhodné vyměnit, aby byl experiment bezpečnější? Správnost vaší odpovědi si opět můžete ověřit pod videem.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Neviditelný inkoust

Zajímá vás, jak vypadá neviditelný inkoust? Pusťte si následující video a zjistíte dokonce, jak ho vyrobit. Dozvíte se také, že k vyvolání textu psaného některými neviditelnými inkousty, lze případně použít teplo. Víte, čím byste museli napsat tajnou zprávu, aby šla vyvolat např. nad plamenem svíčky? Správnou odpověď naleznete pod videem.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Skip to content