Stopy historie

První tiskárna knih v Království českém

První tiskárna knih v Království českém

Vynález knihtisku v 15. století znamenal opravdový přelom v šíření vzdělanosti i informací. Dnes si již ani neumíme představit, že do té doby bylo nutné všechny listiny i knihy opisovat ručně. Kniha ve středověku tak mohla mít cenu celého domu. Také proto jen málokdo uměl číst a opravdové knihovny vlastnily jen kláštery a několik vzdělaných šlechticů.

Vzhledem k tomu, že renesanční Plzeň byla bohatá a přála umění i vědě, nebylo náhodou, že se sídlem vůbec první tiskárny v Čechách stala právě ona.

Knihtisk změnil svět podobně jako internet. A možná ještě více. I když se to s dnešní informační dálnicí nedá srovnávat, prostřednictvím knih, ale i dalších tiskovin se šířily informace nebývalou rychlostí. Mohla být například konečně vytištěna a rozšiřována Bible, a to i v národních jazycích. Vynález knihtisku měl dopad dokonce i na průběh třicetileté války (1618-1648), jíž se někdy říká první informační válka, protože se v ní kromě zbraní bojovalo i prostřednictvím tištěných letáků, které s gustem a fantazií pomlouvaly nebo zesměšňovaly nepřátele.

Poslechněte si text jako audionahrávku

Aktivity pro chytré hlavy:

Poskládejte písmena tak, aby z nich vzniklo jedno slovo. Jaké slovo lze vytvořit, použijete-li všechna písmena?

Písmena přetáhněte myší do prázdných políček. Pokud si nebudete vědět rady, odpověď najdete níže.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi.

Podívejte se na video o tom, jak se tisklo ve středověku. Video je dostupné zde.

Doplňte křížovku. Jaké slovo ukrývá tajenka?

  1. Kdo byl vynálezcem knihtisku? Zadejte jeho příjmení.
  2. Jak bylo možné šířit knihy před vynálezem knihtisku? Knihy se musely ručně…
  3. Ručně psané knihy byly velmi drahé. Mohli se je proto dovolit pouze … šlechtici nebo církev.
  4. Které město se stalo sídlem první tiskárny v Čechách?
  5. Před vynálezem knihtisku se velké knihovny nacházely především v…

Tajenka: Nejčastěji opisovanou a později i tištěnou knihou byla…

Zde klikněte pro zobrazení řešení tajenky.

Co je to vlastně Bible? Pokuste zformulovat krátkou odpověď .

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi.

Skip to content