Stopy historie

Albrecht z Valdštejna v Plzni

Albrecht z Valdštejna v Plzni

Albrecht z Valdštejna se narodil v roce 1583 ve významné, ale chudé šlechtické rodině. Po nepříliš úspěšných studiích se stal profesionálním vojákem a svým umem nejen vojenským, ale i schopnostmi hospodařit – občas i z cizího – se vyšvihl mezi přední generály své doby. Během třicetileté války mezi protestanty a katolíky bojoval Valdštejn na straně katolických Habsburků a přinesl jejich táboru četná vítězství. Měl však také nemalé ambice a několikráte upadl v nemilost. Valdštejn se nakonec rozhodl císaře Ferdinanda II. zradit a přejít k protivníkovi. Vzpouru proti císaři chtěl dokončit v Plzni. Byl však prozrazen.

Ačkoli byl Albrecht z Valdštejna značně rozpornou postavou (neštítil se ani padělání peněz a v touze po slávě, moci a bohatství se nezastavil ani před několikanásobnou zradou), zůstává vedle Jana Žižky z Trocnova a maršálka Josefa Václava Radeckého z Radče jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších českých vojevůdců.

Poslechněte si text jako audionahrávku

Aktivity pro chytré hlavy:

Traduje se, že jedna významná osobnost údajně na den přesně předpověděla Valdštejnovu smrt. Kolik budete potřebovat nápověd, abyste uhodli, kdo to byl?

Poslechněte si vyprávění o Albrechtovi z Valdštejna. Jak byste charakterizovali tohoto člověka?

Transkripce textu

O Albrechtovi z Valdštejna už toho víte hodně. Pokuste se tedy doplnit následující text:

Skip to content