Stopy historie

Plzeňští stavitelé

Plzeňští stavitelé

Od roku 1810 do roku 1910 vzrostl počet obyvatel Plzně čtyřnásobně. Město se stalo významným průmyslovým centrem i důležitou dopravní tepnou. S tím šel ruku v ruce i rozvoj stavební. Vznikla nová předměstí, proměnilo se i historické jádro. A v tom sehráli velkou roli architekti i významné stavební firmy, které postavily nové továrny, mosty, vlaková nádraží, luxusní vily i činžovní domy. Vyrostly i nové školy, sportoviště či divadla.

Aktivity pro chytré hlavy:

Navštivte s námi zajímavé stavby, které v Plzni vznikly v průběhu průmyslové revoluce, seznamte se s významnými místními staviteli a vyluštěte tajenku.

Jedním z největších plzeňských stavitelů 19. století byl Martin Stelzer. Jeho firma postavila v Plzni řadu významných budov – např. Starou synagogu a dalších 200 domů. Není proto divu, že ho plzeňští měšťané pověřili také stavbou nového moderního pivovaru (dnešní Plzeňský Prazdroj). A byl to právě Stelzer, kdo do Plzně pozval bavorského sládka Josefa Grolla, který zde v roce 1842 uvařil první várku piva, jež si později oblíbil celý svět. Pod jakou značkou se Plzeňský Prazdroj dnes prodává doma i v zahraničí?

Varna v Plzeňském Prazdroji; zdroj: Foxfoto

Kvůli rostoucí výrobě piva bylo zapotřebí pivovar zásobovat větším množstvím vody. Šéfinženýr pivovaru František Spalek proto navrhl postavit vodárenskou věž, která je dodnes dominantou plzeňského pivovaru. Stavbu v letech 1905 – 1907 provedl stavitel Eduard Kroch. Pětadvacet metrů vysoká vodárenská věž sloužila pivovaru až do roku 2005, dnes je technickou památkou. Věž stojí na nejvyšším místě někdejšího popraviště, kde byl v roce 1695 oběšen i vůdce chodského povstání Kozina. Jaké bylo jeho celé jméno?

Vodárenská věž; zdroj: Foxfoto

Ke konci 19. století se Plzni opravdu hodně stavělo. Uplatnění zde proto nalezla celá řada projektantů a stavitelů. Jednou z nich byla i slánská firma Rudolfa Štecha. Jednou z prvních staveb, kterou realizoval, byla nová synagoga, postavená dle návrhu stavitele Emanuela Klotze. Jak se tato synagoga, která je třetí největší synagogou na světě, jmenuje?

Velká synagoga; zdroj: Miroslav Chaloupka, Visit Plzeň

Stavitel Štech měl postavit také novou budovu plzeňského hlavního nádraží. Ta stará stála již od roku 1862, kdy byl zahájen provoz na trati Praha – Plzeň, na stejném místě jako dnes. Rudolf Štech se do projektu architekta Jana Bašty pustil a v roce 1907 byla nová výpravní budova s 36 metrů vysokou kopulí slavnostně otevřena. Stavební práce však neprobíhaly nijak hladce, vzrůstaly náklady a stavitel se dostal do velkých finančních potíží, které v roce 1908 bohužel vyřešil sebevraždou.

Jak se jmenuje cílová stanice, do níž v roce 1861 vyjel první vlak z Plzně? Potřebuješ-li nápovědu, najdeš ji zde.

Hlavní nádraží; zdroj: Foxfoto

Zcela výjimečné postavení měla ve stavebním rozmachu města Plzně firma Müller a Kapsa. Existovala téměř šedesát let a uskutečnila 500 významných staveb od obytných budov přes mosty, továrny, pivovary, železnice, silnice až po říční přístavy. Pro Plzeň postavila řadu školních budov, a dokonce i kostel svatého Jana Nepomuckého na Chodském náměstí. V letech 1893 – 1912 firma postavila několik činžovních domů, při jejichž stavbě spolupracovala s významným rakouským architektem Adolfem Loosem. Ten vytvořil naprosto originální interiéry bytů v domech pro Viléma Hirsche, Otto Becka, Oskara Semlera, Jana Brummela a Josefa Vogela. Jak se jmenuje ulice, v níž se nachází Brummelův dům? Odpověď snadno najdeš na internetu.

Brummelův dům; zdroj: Adolf Loos Plzeň

Tajenka:

V tajence vám vyšlo ironické pojmenování jedné ikonické plzeňské budovy. Pokuste se zjistit, o kterou budovu se jedná.

Zde klikněte pro ověření odpovědi

Borská věznice byla postavena v poslední čtvrtině 19. století. Který český a československý prezident zde byl o sto let později vězněn? Na ohradní zdi věznice můžeme najít následující pamětní desku, která jeho zdejší nedobrovolný pobyt připomíná.

Zde klikněte pro ověření odpovědi

V textu výše byl zmíněn Brummelův dům, v němž se dodnes zachoval unikátní interiér z dílny architekta Adolfa Loose. Tento a další plzeňské domy s Loosovými interiéry určitě stojí za návštěvu. Pokud by vás zajímala historie Brummelova domu a osudy jeho obyvatel, nenechte si ujít vyprávění potomka původních majitelů Michala Brummela.

Brummelův dům; zdroj: Adolf Loos Plzeň
Skip to content