Stopy historie

První vlak z Plzně

První vlak z Plzně

První vlak z Plzně vyjel 14. října 1861 v osm hodin ráno, a to ze skvrňanského nádraží. Třináct vagónů tažených lokomotivou Pilsen mířilo do bavorského Furth im Wald (Bavorský Brod).

Druhý den byla zahájena pravidelná doprava mezi Plzní a Furthem. Tato trať byla první částí železničního spojení mezi Prahou a Bavorskem. Stavba dalších úseků pokračovala mezi Plzní a Prahou. V té době vyrůstalo i dnešní Hlavní nádraží. Původě mělo stát co nejblíže středu města – ve Veleslavínově ulici, na místě, kde dnes stojí budova Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Nakonec se však začalo stavět na Pražském předměstí, kde se nádraží nachází i dnes. Po jeho dokončení již vlaky z Bavorska nekončily na Skvrňanech a na novém nádraží byla postavena i výtopna a dílny na opravu vozů a lokomotiv.

14. července roku 1862 byl zahájen provoz z Prahy – Smíchova přes Plzeň do Furth im Wald. Z Prahy do Plzně a dál bylo možné tehdy jet třikrát denně. Trať do Chebu byla dokončena v roce 1872. Trať, nádraží i lokomotivy a vagóny (hned od počátku to bylo 24 lokomotiv, 80 osobních a 709 nákladních vagónů) byly původně soukromé a název celé trati zněl „Česká západní dráha”. 1. ledna 1895 byla trať zestátněna.

Aktivity pro chytré hlavy:

Vypravení prvního vlaku z Plzně do Bavorska bylo velikou společensko-politickou událostí. Není proto divu, že u tohoto historického okamžiku nesměly chybět významné osobnosti tehdejší doby. Jedním z těch, kdo obdrželi pozvání svézt se mezi prvními po nové trati, byl i František Palacký. Víte, kdo to byl?

Jak by asi vypadalo vyprávění Františka Palackého o jeho jedinečné cestě do Bavor? Poslechněte si následující nahrávku a pokuste se odpovědět na otázku, odkud a jakým dopravním prostředkem přijel Palacký do Plzně, aby zde mohl nasednout na vlak.

Transkripce textu
Zde klikněte pro kontrolu odpovědi

Výborně! Už víte, jak se František Palacký vydal do Plzně. Nebyla to ale jen tak ledajaká cesta. Poslechněte si, co všechno během ní prožil, a zkuste potom odpovědět na otázky v jednoduchém kvízu.

Transkripce textu

Palackého cesta do Plzně se tedy nesla v duchu velkých oslav, plamenných projevů, písní a dobrého jídla i pití. Když už samotná cesta na nádraží byla pojata takto velkolepě, jaké asi muselo být přivítání v Plzni? Poslechněte si, jak to bylo dál. Prožil Palacký bujarou noc v některém z místních hostinců?

Transkripce textu
Zde klikněte pro kontrolu odpovědi

Po noci plné bujarého veselí přichází ráno a s ním také cesta na nádraží, odkud má poprvé vyjet vlak do Bavorska. Je 14. října roku 1861 a František Palacký se pomalu probouzí do slavnostního dne. Poslechněte si další část jeho vyprávění a zjistěte, kde se nacházelo nádraží, odkud měl vlak vyjet. Dále se zamyslete nad tím, proč byl asi na slavobráně ve stanici kromě ostatních znaků také rakouský orel.

Transkripce textu
Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Vlak tedy vyrazil ze stanice Skvrňany směrem na Bavorský Brod (Furth im Wald). Poslechněte si, jaké byly Palackého zážitky z první jízdy po západní dráze a sledujte na mapě, kudy vlak projížděl. Vede tudy železnice i dnes? Ve kterém městě upoutala Palackého pozornost šikmá věž?

Transkripce textu
Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Dávali jste při vyprávění dobrý pozor? Pak pro vás bude hračka doplnit následující text:

Podívejte se na dobové oznámení o zahájení provozu české západní dráhy a zodpovězte následující otázky:

Zdroj: Národní listy, 20. 10. 1861

a) Kolik dní po slavnostní první jízdě bylo železniční spojení do Bavorska otevřeno veřejnosti?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

b) Kolik bylo na této trati zastávek?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

c) Kolik hodin trvala cesta ze Skvrňan na konečnou?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

d) Dnes si ve vlaku můžete zakoupit jízdenku do 1. nebo do 2. třídy. V jaké třídě mohli lidé cestovat na západní dráze v 19. století?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

e) Kolikrát za den byl vypraven vlak ze Skvrňan do Bavorského Brodu (Furth im Wald)?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

f) Podívejte se do jízdního řádu a zjistěte, jak se liší počet spojů a rychlost jízdy na trati Plzeň – Furth im Wald v porovnání s počátky této dráhy.

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Chcete se také projet po trati z Plzně do bavorského Furth im Wald? Nastupte si, právě vyrážíme…

Skip to content