Stopy historie

Ten Plzeň

Ten Plzeň

Ačkoli se listina o založení nové Plzně nedochovala, není pochyb, že to byl český král Václav II., který dal kolem roku 1295 založit na soutoku řek Mže a Radbuzy nové, dobře navržené a dobře opevněné město. Aby se odlišilo od původní Plzně (dnešní Starý Plzenec), bylo nazváno Nová Plzeň. Vlastně Nový Plzeň. Až do první třetiny 16. století byla totiž Plzeň vlastně „ten Plzeň“. Pravděpodobně se jednalo o mužské vlastní jméno „Plzen“, které původně znamenalo „lezoucí, plazící se jako had“.

Změny rodu v názvu města si můžeme kromě Plzně všimnout i u dalších českých měst a obcí. Podobně jsou dnes ženského rodu např. Mladá Boleslav a Stará Boleslav, ačkoliv pocházejí od mužského jména „Boleslav“.

Aktivity pro chytré hlavy:

Přečtěte si pověst o založení Plzně. Místa, o kterých je v pověsti řeč, vyhledejte na mapě města Plzně.

Která budova stojí dnes na místě bývalé krčmy, o níž se zmiňuje autor pověsti o založení města Plzně?

Podívejte se, jak vypadala Plzeň ve středověku. V čem se podoba středověkého centra města liší od současného stavu?

Zdroj: commons.wikimedia.org (volné dílo)
I když vyobrazení pochází z roku 1618, podoba centra se od středověku prakticky nezměnila.

Dokument o založení města Plzně se sice nedochoval, dochovala se však jen o 25 let mladší listina, kterou král Jan Lucemburský 8. října roku 1320 stvrzuje městu Plzni všechna práva, která mělo od Václava II. Podívejte se na tuto listinu a pokuste se odpovědět na následující otázky:

Zdroj: Archiv města Plzeň, Listiny, i. č. 1, sign. I 3

Skip to content