Stopy historie

Příchod Slovanů

Příchod Slovanů

Ačkoli se Slované Plzeňsku dlouho vyhýbali a trvale se zde usadili až v 10. století, již kolem roku 700 se zabydleli v dnešní Karlovarské ulici (podobně jako 1000 let před nimi Keltové). Z té doby také pochází staré hradiště o rozloze 1,44 hektaru nad Březinou u Rokycan. Zmiňuje se o něm i slavný český kronikář Kosmas.

Slované žili v obydlích kůlové konstrukce. Kůly se částečně zapouštěly do země (takovým příbytkům se říká polozemnice). Dům měl v průměru 10 – 14 metrů čtverečních, výjimečně 20 metrů čtverečních. V místnosti se nacházelo kamenné ohniště, drtidla na obilí či keramické nádoby na obilí, mouku a vodu. Podlahu tvořila udusaná hlína, na níž se někdy pokládaly proutěné rohože.

Aktivity pro chytré hlavy:

Zapamatovali jste si něco z úvodního textu? Uvidíme. Zkuste vyluštit křížovku.

  1. Dnešní název ulice v Plzni, v níž se nacházela slovanská osada.
  2. Raně slovanský příbytek částečně zahloubený do země.
  3. Název obce na Rokycansku, na jejímž území se nachází zbytky starého slovanského hradiště.
  4. Kdo si pro svůj pobyt v Plzni vybral stejné místo jako první Slované, a to již 1000 let před jejich příchodem?
  5. Uvnitř slovanských obydlí se nacházela pec nebo kamenné … .
  6. Autor kroniky z 12. století, v níž je zmíněno slovanské hradiště na Rokycansku.
  7. Podlaha v raně slovanských obydlích byla z udusané … .

Tajenka: Raně slovanské osady byly zpravidla malé. Výjimku tvoří území dnešního města … u Prahy, kde bylo dosud nalezeno více než 300 slovanských polozemnic, přičemž archeologové odhadují, že by se jich zde mohlo ve skutečnosti nacházet i dvakrát tolik. ŘEŠENÍ


Na územích, kde dnes žijí slovanské národy, se mluví různými slovanskými jazyky. Ačkoli je každý z těchto jazyků svébytný, lze mezi nimi najít podobné rysy. To proto, že pocházejí ze společné jazykové rodiny. Seznamte se s jednotlivými slovanskými jazyky a přiřaďte je k zemím, kde se jimi hovoří. (Klikněte na název jazyka a přetáhněte ho myší na odpovídající stát na mapě.)

Chcete se dozvědět více informací o slovanských jazycích nebo potřebujete pomoci s řešením úlohy výše? Podívejte se sem.

Zkuste vyhledat ve slovníku nebo v překladači, jak se v různých slovanských jazycích řekne dům, zima nebo hra. Vidíte zde nějakou podobnost?

Skip to content