Stopy historie

Pobití Bavorů pod hradem Plzní

Pobití Bavorů pod hradem Plzní

Když německý císař Ota II. vyhnal bavorského vévodu Jindřicha, pronásledoval jej až do Čech. Zde se císařští válečníci utábořili pod hradem Plzní a dokonce se šli vykoupat. A právě při té příležitosti na ně české vojsko zaútočilo a mnoho jich pobilo. Díky této „bitvě“ byla Plzeň poprvé zmíněna i v zahraničních kronikách.

Proto víme, že hrad Plzeň vznikl v druhé polovině 10. století, pravděpodobně jej založil kníže Boleslav II., a to jako významné středisko správní, soudní obchodní i náboženské. Správu kraje vykonávali jménem knížete krajští úředníci. Na Plzeňsku to byli po řadu generací členové rodu Drslaviců, kterým patřili například Žinkovy, Potštejn a hrad Litice.

Aktivity pro chytré hlavy:

Poslechněte si vyprávění o pobití Bavorů pod plzeňským hradem.

Transkripce textu

Zkuste vyluštit křížovku (pomohou vám informace, které jste právě slyšeli v textu o bitvě u Plzně):

1. Jaké přízvisko měl Jindřich?

2. Jak se jmenoval český kníže, k němuž se Jindřich uchýlil.

3. Jak se jmenoval německý císař, se kterým se Jindřich nepohodl?

4. Co si dopřávali němečtí vojáci, když na ně zaútočilo české vojsko?

5. Jak se dnes jmenuje obec, v jejímž katastru leží původní plzeňské hradiště?

6. Za kolik let od útěku ze zajetí se Jindřich znovu poddal císaři?

7. Jak se jmenoval autor kroniky, v níž se objevil popis bitvy pod hradem Plzní?

Tajenka: Z původního plzeňského hradiště se dochovala… ŘEŠENÍ


Z textu jste se dozvěděli, že císař vyobcoval Jindřicha Svárlivého z církve. Co si myslíte, že to pro Jindřicha znamenalo?

Zde si můžete ověřit svou odpověď

V titulku této kapitoly zmiňujeme „pobití Bavorů“. Mohli bychom napsat také „pobytí Bavorů“? Proč ano/ne?

Zde si můžete ověřit svou odpověď

Skip to content