Stopy historie

Keltové v Plzni

Keltové v Plzni

Keltové, jejichž kmen Bójů usazený i ve střední Evropě, dal jméno Čechám (Boiohaemum), Bavorsku (Baiowaria) a Lužici (Boica), nemohli pochopitelně chybět ani v Plzni. Opevněná osada na Vinicích a usedlosti v Karlovarské ulici jsou toho důkazem. Nejedná se však o oppidum, tedy opevněné hradiště. Ta měla velkou rozlohu, od 21 do 170 hektarů a byla opevněna pomocí příkopu a zdí z nasucho kladených kamenů.

Keltové však nesídlili pouze v Plzni. Památky jako šperky, meče i mince pocházejí například z Kyšic u Plzně, z Chlumu u Rokycan, z Kralovic, z lesa Husína u Tajanova na Klatovsku, z Lelova u Stoda a z Čertova Kamene u Stříbra.

Aktivita pro chytré hlavy:

Doplňte do textu chybějící slova, a získejte tak další informace o Keltech na našem území.

Zjistěte, kde se nacházela významná česká a moravská oppida, a udělejte si na tato místa výlet prostřednictvím aplikace Google Earth. Mají tato místa něco společného? 

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi:

Podívejte se na informační tabuli, která se nachází na území bývalého keltského oppida ve Stradonicích, a vysvětlete, co znamená termín “zlatá horečka”. Shrňte svými slovy, jaké předměty byly ve Stradonicích nalezeny, kde se nacházejí dnes a jaké důsledky mělo toto masové hledání artefaktů pro stradonické hradiště.

Skip to content