Stopy historie

Když přišli do Plzně první lidé…

Když přišli do Plzně první lidé…

Prvními obyvateli Plzně, o kterých víme, byli lovci starší doby kamenné. Utábořili se již před 12 000 lety na Roudné. Jejich přítomnost dokládá nález krátkých škrabadel a čepelí. Žili v období, kdy z Evropy ustupují ledovce a mizí velká zvířata, zejména mamuti. Obživu proto zajišťoval lov drobné zvěře, ale i koní a bizonů, a to pomocí luků a šípů. Za pomoci harpun a udic vyrobených z kostí a parohů lovili také ryby. Lidé se pohybovali v tlupách za zvěří, nezakládali stálá sídla. Ovládali oheň, používali specializované kamenné nástroje jako nože nebo škrabadla, zpracovávali kůži, kosti a dřevo. Přebývali v jeskyních či pod skalními převisy. Uměli však postavit i obydlí z kostí, dřeva a kůže.

Aktivity pro chytré hlavy:

Četli jste pozorně úvodní text? Pak pro vás nebude problém splnit následující úkol.

Víte, kde se nacházela naleziště pazourků?

Pazourky se na území Čech a Moravy dostaly v důsledku posunu ledovců z pobřeží Baltu. Podívejte se, kam až sahal kontinentální ledovec, který je přinesl na naše území. 

Víte, že některá česká jezera jsou ledovcového původu?

O přítomnosti kontinentálního ledovce na našem území dodnes svědčí ledovcová jezera. Zkuste rozdělit níže uvedená česká jezera podle původu. Název jezera stačí přetáhnout myší do odpovídající oblasti.

Pro zobrazení řešení k úkolu o původu českých jezer klikněte ZDE.


Skip to content