Stopy historie

Hrad Plzeň

Hrad Plzeň

Předchůdcem hradů byla opevněná hradiště. Centrem moci knížecího rodu Přemyslovců v západních Čechách se kolem roku 950 stalo velké hradiště ve Starém Plzenci, tehdy nazývaném Plzeň.

Hradiště je položeno na táhlém hřbetu, který na severu příkře padá dolů. Bylo poměrně rozsáhlé, jen plocha předhradí, kde se konaly trhy, měřila 2,75 ha. Vlastní hrad, do něhož se vstupovalo za rotundou svatého Petra a Pavla, zabíral plochu 1,37 hektaru. Podhradí pod vrchem Hůrkou bylo opevněno mohutným valem. Opevnění se nejlépe zachovalo na východní straně – dodnes dosahuje výšky kolem deseti metrů. Množství budov, tři kostely a mohutné opevnění dokládají význam hradiště pro celou oblast. Byl to první hrad na českém území, který cizinec přijíždějící z Bavorska potkal.

Aktivity pro chytré hlavy:

Doplňte text o hradu Plzeň a seznamte se s jeho historií.

Více informací o dnes již zaniklém plzeňském hradu se dozvíte zde.

Zkuste si udělat kvíz o hradu Plzeň.

Vžijte se do role středověkého poutníka a vydejte se na dobrodružnou cestu na hrad Plzeň. Dokážete se cestou správně rozhodovat a dostat se ve zdraví na plzeňské hradiště?

Dokázali jste se dostat na hrad Plzeň? Gratulujeme! Je odtud krásný výhled, že? Jak se jmenuje kruhová kamenná stavba na obrázku a který hrad vidíte na obzoru?

Zde si můžete ověřit svou odpověď.

Skip to content