Stopy historie

Dlouhé domy

Dlouhé domy

V mladší době kamenné nebyl již hlavním zdrojem obživy lov, ale zemědělství. Lidé pobývali delší dobu na jednom místě, a proto si stavěli trvalé příbytky – vlastně již domy, které sloužily jak pro kvalitní bydlení, tak pro uskladnění úrody. Tito raní zemědělci sídlili také mezi Křimicemi a Skvrňany, kde si vybudovali rozsáhlé sídliště s opevněním, dlouhými domy a zásobními jámami.

Obydlí byla budována ze dřeva. Konstrukci domu tvořily kůly zasazené do jamek vykopaných v zemi. Obvodové stěny domu byly ze slabších kůlů. Stěny se vyplétaly proutím a omazávaly hlínou, která se ještě mísila s řezankou nebo plevami, takže vznikla tzv. mazanice. Střecha byla patrně sestavena z větví a slámy. Tyto dlouhé domy dosahovaly opravdu značných rozměrů – ty největší měřily 45 metrů!

Aktivity pro chytré hlavy:

Četli jste pozorně úvodní text? Pokud ano, určitě pro vás nebude složité vyluštit následující křížovku. Hodně štěstí!

  1. Lidé mladší doby kamenné již nebyli pouze lovci a sběrači, nýbrž … .
  2. Tito lidé si budovali opevněná sídliště s dlouhými domy a zásobními … .
  3. Aby do dlouhého domu nefoukalo, omazávaly se stěny hlínou s příměsí řezanky či plev, tzv. … .
  4. Mladší doba kamenná se cizím slovem nazývá … .
  5. Dlouhý dům mohl dosahovat délky až 45 … .
  6. Konstrukce dlouhých domů byla dřevěná, stěny se vyplétaly … .

Tajenka: Dlouhé domy poskytovaly lidem mladší doby kamenné stabilní… ŘEŠENÍ


Zajímá vás, jak vypadala neolitická vesnice? Podívejte se vizualizaci, kterou připravilo Národní muzeum v rámci projektu Archeologie na dosah.

Teď už si možná dokážete lépe představit, jak žili lidé v mladší době kamenné. Schválně, pojďme to vyzkoušet. Zkuste najít správné odpovědi v následujícím kvízu:

Hádanka: Které předměty bychom nemohli najít v dlouhém domě?

Dobře si prohlédněte obrázek interiéru dlouhého domu. Které předměty tam nepatří? Označte je kliknutím myši a hned se dozvíte, jestli máte pravdu.

Skip to content