Stopy historie

Bronzový poklad v Plzni

Bronzový poklad v Plzni

V roce 1896 byl při stavbě domu v ulici Na Jíkalce nalezen bronzový štít a velký bronzový poklad. Z neznámých důvodů jej tam uschovali lidé, kteří na Plzeňsku i v Plzni samotné stavěli před 3 500 lety dodnes patrné mohylové hroby.

Podle tohoto zvláštního způsobu pohřbívání, kdy nad nad hroby mrtvých byly vršeny mohyly s kamennou konstrukcí, označujeme tuto kulturu jako mohylovou. Známé mohylové pohřebiště se nacházelo v Nové Hospodě u Plzně. Původně zde bylo objeveno více než sto mohylových hrobů. Další velké pohřebiště bylo ve Šťáhlavech u Plzně. Jen v oboře zámku Kozel objevil badatel Fratntišek Xaver Franz sto mohyl.

Aktivity pro chytré hlavy:

Podívejte se, jak vypadá unikátní bronzový štít nalezený v ulici Na Jíkalce, který je nyní součástí expozice Archeologie Západočeského muzea v Plzni. Z jakého období štít pochází?

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Co jste si zapamatovali o pokladu, který byl nalezen v Plzni? Ověřte své znalosti v následujícím úkolu.

Poslechněte si ukázku z knihy Volání rodu (Malý slévač) a zamyslete se nad tím, proč Vlček tančil kolem ohně a pronášel zaříkadla.

Transkripce textu

Zde klikněte pro zobrazení odpovědi

Podívejte se, jak se takový bronzový poklad po nálezu restauruje, aby mohl být uložen v muzeu.

Skip to content